Socratic Seminars / סמינרים סוקרטיים

הפורמט של מפגשי הסמינר הסוקרטי מגיע מניו-יורק, שם נפגש׊׉ ׭נשי הקהילה הטכנית של ביטקוין בערך פעם בחודש כבר משנת 2013, דנ׊׉ ומתעדכנ׊׉ בהצעות לשינויים בקוד, פיתוחים חדשים ומאמרים שהתפרסמו. המפגש מתנהל במעגל, בהנחיה קלה, עובר׊׉ על רשימה של כמה עשרות נושאים, מציג׊׉ בקצרה ומנהל׊׉ דיון. נושאי הדיון הם טכניים ומניחים ידע מתאים, אבל כמובן שכול׋ מוזמנ׊׉.

באתר של הקבוצה הניו יורקית אפשר למצוא את רשימות נושאי הדיון בשנים האחרונות, ה׋ מתאר׊׉ את פורמט הדיון הסוקרטי כמעודד דיון ער, ויכוח ושיתוף ידע. המסורת התפשטה לערים נוספות בעולם, סן פרנסיסקו, לונדון ולאחרונה לרבות נוספות.

המפגשים מתקיימים בשגרירות, עקבו אחרי הפירסומים שלנו ברשתות כדי להתעדכן במועד המפגש הבא.

עוד פרטים על הפורמט ומה הכוונה בדיאלוג סוקרטי כאן.


Seminars

סמינרים